تجارکس | شبکه توسعه تجارت و صادرات

جمهوری خلق چین

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

فھرست شرکت ھای چینی در تجارت انجیر، پسته، برگ زردآلو، تخم کدو و زعفران

فهرست شرکت ھای چینی در تجارت انجیر، پسته، برگ زردآلو، تخم کدو و زعفران صادرات انجیر، پسته، برگ ...
ادامه ...

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸

فهرست شرکت های چینی فعال در بخش سنگ های ساختمانی

فهرست شرکت های چینی فعال در بخش سنگ های ساختمانی در چین (پکن) توجه: معرفی این شرکتهای به معنی ت...
ادامه ...

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸

فهرست اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی چین

فهرست اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی چین (پکن) توجه: معرفی این شرکتهای به معنی تضمین عملکرد آنه...
ادامه ...

رویدادهای مرتبط

دهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک
دهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک

دهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک...

مرداد ۲۴, ۱۳۹۸ - مرداد ۲۷, ۱۳۹۸
تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه
دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه

دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلول...

مرداد ۱۵, ۱۳۹۸ - مرداد ۱۸, ۱۳۹۸
تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل (ایران هومکس)
بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل (ایران هومکس)

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل (ایران هومکس)...

مرداد ۱۵, ۱۳۹۸ - مرداد ۱۸, ۱۳۹۸
تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران