تجارکس | شبکه توسعه تجارت و صادرات

هند

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸

بانک جدید دولت هند برای همکاری با تجار ایرانی

آینده تجارت ایران و هند؛ بانک جدید دولت هند برای همکاری با تجار ایرانی به نقل از اتاق بازرگانی ...
ادامه ...

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

هند را بهتر بشناسیم!

هند را بهتر بشناسیم! کلیات: هند با جمعیت هند معادل ۱٫۰۹۵ میلیارد نفر دومین کشور پرجمعیت در جهان...
ادامه ...

رویدادهای مرتبط

بازسازی آپارتمان ها در حماه
بازسازی آپارتمان ها در حماه

بازسازی آپارتمان ها ...

اسفند ۱, ۱۳۹۷ - فروردین ۱۱, ۱۳۹۸