تجارکس | شبکه توسعه تجارت و صادرات

9 نتیجه یافت شد.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل (ایران هومکس)
بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل (ایران هومکس)

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل (ایران هومکس)...

مرداد ۱۵, ۱۳۹۸ - مرداد ۱۸, ۱۳۹۸
تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان...

مرداد ۶, ۱۳۹۸ - مرداد ۹, ۱۳۹۸
تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته
یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته...

تیر ۱۸, ۱۳۹۸ - تیر ۲۱, ۱۳۹۸
تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی، معدن و ماشین آلات و تجهیزات
یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی، معدن و ماشین آلات و تجهیزات

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی، معدن و ماشین آل...

تیر ۱۸, ۱۳۹۸ - تیر ۲۱, ۱۳۹۸
تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام ، سونا و استخر
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام ، سونا و استخر

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام ،...

تیر ۹, ۱۳۹۸ - تیر ۱۲, ۱۳۹۸
تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک و چینی و بهداشتی
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک و چینی و بهداشتی

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک و چینی و بهدا...

تیر ۹, ۱۳۹۸ - تیر ۱۲, ۱۳۹۸
تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
اولین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب
اولین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب

تیر ۹, ۱۳۹۸ - تیر ۱۲, ۱۳۹۸
تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته
هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات و...

خرداد ۱۹, ۱۳۹۸ - خرداد ۲۲, ۱۳۹۸
تهران، بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران