خرداد ۱۷, ۱۳۹۸

فھرست نیازھای کالایی سوریه

فھرست نیازھای کالایی سوریه فھرست شرکت ھای چینی در تجارت انجیر، پسته، برگ…اطلاعات تجاری ک...
ادامه ...

خرداد ۱۶, ۱۳۹۸

اطلاعات تجاری کشور سوریه

اطلاعات تجاری کشور سوریه: سوریه با نام رسمی جمهوری عربی سوریه کشوری در جنوب غرب آسیا و در کنار ...
ادامه ...

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

مبادلات بازرگانی جمهوری عراق با جهان

مبادلات بازرگانی جمهوری عراق با جهان جمهوری عراق را بهتر بشناسیم!مبادلات تجاری ایران و کره جنوب...
ادامه ...

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

فھرست شرکت ھای چینی در تجارت انجیر، پسته، برگ زردآلو، تخم کدو و زعفران

فهرست شرکت ھای چینی در تجارت انجیر، پسته، برگ زردآلو، تخم کدو و زعفران صادرات انجیر، پسته، برگ ...
ادامه ...

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸

فهرست شرکت های چینی فعال در بخش سنگ های ساختمانی

فهرست شرکت های چینی فعال در بخش سنگ های ساختمانی در چین (پکن) توجه: معرفی این شرکتهای به معنی ت...
ادامه ...

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸

فهرست اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی چین

فهرست اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی چین (پکن) توجه: معرفی این شرکتهای به معنی تضمین عملکرد آنه...
ادامه ...

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸

بانک جدید دولت هند برای همکاری با تجار ایرانی

آینده تجارت ایران و هند؛ بانک جدید دولت هند برای همکاری با تجار ایرانی به نقل از اتاق بازرگانی ...
ادامه ...

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

هند را بهتر بشناسیم!

هند را بهتر بشناسیم! کلیات: هند با جمعیت هند معادل ۱٫۰۹۵ میلیارد نفر دومین کشور پرجمعیت در جهان...
ادامه ...

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

جمهوری عراق را بهتر بشناسیم!

جمهوری عراق را بهتر بشناسیم. کلیات: عراق با نام رسمی جمهوری عراق (به عربی: جمهوریه العراق) (به ...
ادامه ...

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸

مراحل صادرات در بخش امور گمرکی از طریق سامانه

قوانین و مقررات داخلی جهت صادرات مراحل صادرات در بخش امور گمرکی که اکثر روند آن از طریق سامانه ...
ادامه ...