بازسازی آپارتمان ها در حماه

The Danish Refugee Council (DRC) has received grants for the implementation of the humanitarian aid operation. Part of this operation is Provision of Rehabilitation Works for around 300 apartments in Hama during remaining part of 2019

Therefore, the DRC requests you to submit price bid(s) for the supply of the item(s) listed on the… 

2نظرات


  1. TejarEX

    امیدواریم بتوانیم شرکت کنیم.

    پاسخ

نظر بدهید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *